U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Van HOOFD naar HART  Verdiepingstrainingen:  

 

Deze dagen zijn ontwikkeld  door               Mariet Rutten en mij en zijn gericht op communicatie en de menselijke benadering voor en door therapeuten en professionals in Zorg en Welzijn. De trainingen worden aangeboden o.b.v. individuele inschrijving of in teamverband. En geldt als MBK-bijscholing voor professionals volgens de Plato-norm PsBK . 

 

Voor informatie en download informatiefolders zie: 

Hoofd naar Hart verdiepingstrainingen: open inschrijving en incompany

Hoofd naar Hart: Omgaan met kwetsbare doelgroepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOLING & TRAINING 

 

In Zorg en Welzijn, Onderwijs en Dienstverlening werken mensen met mensen en daar ligt mijn passie en inspiratie. Vanaf 1986 na mijn Mikojel-opleiding ben ik werkzaam geweest in verschillende (management)functies in zorg en welzijn. Vanaf 2002 werk ik zelfstandig met een CRKBO erkenning, eerst onder de naam TransparantCommunicatie en nu onder mijn eigen naam.

In die ruim 17 jaar heb ik inmiddels een breed aanbod kunnen opbouwen. Wilt u meer informatie over een bepaald aanbod, of wilt u met  mij afstemmen over uw behoefte stuur een mail of bel en ik geef u uitgebreide informatie en feedback. Ik lever het liefst maatwerk en wil uw behoefte en wensen vertalen in een passende training/ scholing of begeleiding/ advies.

Ik werk interactief, gericht op het ervarend leren. Ik gebruik daarbij actieve, creatieve en gevarieerde werkvormen. Ik vraag daarbij van cursisten een actieve houding en eigen inbreng uit hun praktijk. Ik werk met bestuurders, leidinggevenden, uitvoerende professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Ik heb met veel organisaties een langdurig contact kunnen opbouwen. Wilt u eerlijke referenties over mij en mijn aanbod, dan kan ik dit voor u bemiddelen.

Wilt u in uw organisatie zelf een training of scholing ontwikkelen dan kan ik dit voor u doen. Ik heb kennis en ervaring in het maken van trainingen (modules en trajecten) en het opleiden en coachen van interne trainers.

 

 

Organisatieondersteuning

Naast scholing en training bied ik met enthousiasme organisatieondersteuning. Door mijn analytische en systeemtheoretische focus en sensitieve kwaliteiten ben ik in staat om op verschillende niveaus van de organisatie te kijken. Ik bied op verschillende wijze ondersteuning:

*    Organisatiescan gericht op visie, beleid en onderlinge samenwerking en communicatie, Door            middel van interviews en deelname aan overlegmomenten krijg ik een helder beeld van                 kwaliteiten en verbeterpunten. Hieruit kan een gezamenlijk plan van aanpak ontstaan. 

*    Teambuildingsactiviteiten en 'heidagen" waarin teamvisie, -beleid en samenwerking                        op bezielende wijze wordt uitgelicht. Creatief en out of the box. Humor, inspiratie en met                resultaat. 

*    (Begeleide) Intervisie en begeleiding van (thema)bijeenkomsten. 

*    Intercollegiale uitwisselingen. Voorbereiding en ondersteuning in het uitzetten hiervan.

*    Vergaderingen e/o overlegvormen: Ondersteuning en begeleiding bij verbetering van                      overleg/vergadercultuur-vergader(werk)vormen en de individuele vergaderattitude.

*    Procesbegeleiding bij transities en kwaliteitsontwikkeling in organisaties. Ondersteuning in het        realiseren van visie en missie naar resultaat. Inspiratiesessies-Strategie-Thema- Actie-                    Planvorming.

*    Lezingen en presentaties over communicatie, zingeving en zinvinding in organisaties.

*    Dagvoorzitterschap of begeleiding van themasessies.