U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

  

 

De meest spannende doorbraken van de 21 ste eeuw zullen niet plaatsvinden als gevolg van technologie, maar door een groeiend besef wat het betekent om menselijk te zijn.

John  Niasbitt (futuroloog)

 

 

In mijn visie staan  communicatie & zingeving centraal.

Communicatie.......

......is de smeerolie in relaties en organisaties. Ik merk iedere keer weer dat we het idee hebben, dat we een gemeenschappelijke communicatie hebben. Toch blijkt, dat we daar allemaal een eigen unieke betekenis aan geven. Dat geeft leuke verwarringen en ook onbegrip, toenemende spanningen met helaas soms ernstige gevolgen.

Om werkelijk verbinding te maken is het de kunst om elkaars communicatie te leren kennen en gebruiken. Om deze echte verbinding te bereiken werk ik op een heel bijzondere en unieke wijze met allerlei invalshoeken van communicatie: in woord en gebaar, innerlijke en uiterlijke zintuigen, gevoel en emoties, aandacht voor het culturele en creatieve, het energetische en intuïtieve. Het gaat voor mij over waarnemen, denken en voelen, willen en doen! Dit is de basis voor mijn ruime aanbod in scholing en training! 

 

Een goede communicatie werkt helend voor mens en organisatie!

 

 

ZINGEVING

In de snelle en continu veranderende samenleving zie ik een sterk groeiende behoefte aan het vinden van Zin in het dagelijkse leven. Het betekenisvol willen zijn voor uzelf en anderen en ook dat het leven voor u een zinvolle betekenis heeft.  Wanneer het leven tegenzit en de maakbaarheid beperkt blijkt te zijn, ontstaan er vragen naar de Zin.....

Antwoorden hierop zijn o.a. in uzelf te vinden, in uw levensverhaal, levensvisie en persoonlijke waarden. 

Ook voor organisaties is Zingeving een belangrijk gegeven. Mensen verbinden hun betekenis en soms zelfs hun levensinvulling aan het werk wat ze doen. Betaald of onbetaald. Wanneer dit onder druk komt te staan ontstaat er een kwetsbaarheid die vraagt om een zorgvuldige begeleiding en het zoeken naar nieuwe perspectieven. Vraag mensen naar voldoening in hun werkzaamheden en de bron hiervoor zal uiteindelijk zingeving zijn.

Ook organisaties zelf worden steeds vaker getoetst en op waarde geschat wanneer het gaat om hun zinvolheid, duurzaamheid en betekenisgeving voor de directe omgeving, maatschappij en mensheid! 

Voor mij is ieder mens een uniek wonder dat zich laat zien in lichaam - ziel - geest !