U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

In mijn individuele begeleiding geef ik speciale aandacht aan de problematiek rondom burn-out. Dit wordt naar mijn idee veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren. Het heeft niet alleen te maken met een hoge werk- studiedruk en/of teveel stress. Het kan ook samenhangen met andere omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer. Belangrijk bij burn-out is de crisis rondom je identiteit.

 Ik verwijs hiervoor ook naar het artikel uit de Trouw van 3 oktober: zie pagina inspiratie

Zoals het artikel ook aangeeft en wat ik ook herken uit de praktijk is dat de huidige maatschappij allerlei eisen stelt om interessant te blijven voor onze omgeving, onze (toekomstige) werk of op z’n minst voor onszelf. We leggen de lat steeds weer verder of hoger waardoor we ook meer wegraken bij die wie we werkelijk zijn of, diep vanbinnen, willen zijn. Bij burn-out lukt het niet meer om deze ‘gemaakte’ identiteit te blijven vervullen.

 Deze ‘crisis’ of gebrek aan zingeving, het zintekort, vraagt om een benadering waar u in samenspraak met mij (in de vorm van geestelijke begeleiding) weer op zoek gaat naar die zingeving en het leiden van een tevreden leven. De basis is uw levensverhaal, uw levensvisie en mijn brede aanpak vanuit verschillende invalshoeken van menszijn, hoofd/ hart/ ziel/ geest en lijf.

We gaan samen op zoek naar uw patronen en overtuigingen die ruimte bieden aan uw behoeften en kwetsbaarheden!  Voor werkenden en ieder die behoefte heeft aan welzijn en welbevinden! Specifiek benoem ik de groep studenten en young professionals die veel energie moeten stoppen in hun studie, carrière en het oppompen van hun CV en weinig begeleiding krijgen in hun persoonlijke vorming als mens!

Ook zinvol in het kader van voorkomen van burn-out!!!