U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

INSPIRATIE EN PASSIE

Op deze pagina wil ik mijn persoonlijke inspiratie en passie delen met u als lezer. Dit ter inspiratie voor u en ook om meer inzicht te krijgen wat mij bezighoudt. De onderwerpen zijn verbonden aan de verschillende aspecten van menszijn en menselijkheid. De bronnen kunnen divers zijn. Van boeken, films, documentaires, kunst, natuur, ontmoetingen met anderen en ga zo maar door!

 

01-10-2018

 Als start met deze inspiratie wil ik beginnen met uitleg over mijn logo. De rondingen in het midden staan voor het mensbeeld. De mens in de wereld en de wereld in de mens. De lijn verticaal staat voor de verbinding tussen boven en beneden, tussen hemel en aarde, tussen lichaam en Geest. De lijn horizontaal staat voor verbinding met andere mensen en de omgeving in de wereld.  De vier gekleurde boogjes staan voor de vier oer-elementen: Aarde -Water- Vuur en Lucht. Ook staan ze als symbool voor de vier jaargetijden en de vier windrichtingen. Allemaal symboliek die ik gebruik en die in de mens samenkomen tot een verbinding. Niet zichtbaar en wel aanwezig is het vijfde element, die van de Ether, die verbindend is met de andere elementen.  

 

De verticale lijn betekent voor mij ook als de lijn van de kairotische (sacrale) tijd en de horizontale lijn als de chronologische (klok)tijd. In de Griekse mythologie worden deze al genoemd. We leven (teveel) met de klok en het is juist in de stilte en de overstijgende tijd dat we tot onszelf en tot inzichten komen. Wanneer beiden elkaar raken ontstaat er een kairotische knoop waarin er het moment is van de flow, de creatieve inval, de godsbeleving of spirituele verbinding. 

 

Ik voeg hier een tekst toe van Empedoclus, geboren te Agrigento, 494 v Chr.:

"De Oerstof van de wereld is niet het vuur,niet de aarde,niet de lucht, maar een menging van deze vier. En de elementen bestaan uit oneindige kleine deeltjes die zich verenigen en uiteenvallen onder invloed van liefde en haat.Soms zijn de elementen volledig vermengd door liefde. Door haat worden ze geleidelijk weer gescheiden, om vervolgens door liefde weer verenigd te worden "    

 

08-10-2018  Artikel over Burn-Out in Trouw van 03 oktober.

In het Artikel beschrijft cultuurfilosoof Maarten Coolen burn out als een situatie wanneer iemand existentieel is opgebrand. Het is niet zo dat bepaalde taken je te zwaar worden, het wordt je te zwaar om iemand te zijn. Hij geeft aan dat burn out een tekort is aan zingeving en dit vraagt om psycho sociale hulp.

Deze behoeften en vragen sluiten precies aan bij de mogelijkheden die een geestelijke begeleider kan bieden en waar ik op dit moment mee bezig ben! 

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/burn-out-als-het-te-zwaar-wordt-om-iemand-te-zijn~ad1441c9/  

 

 12-02-2019

Er is de afgelopen tijd weer veel geschreven over de toename van Burn Out. Deze ontwikkeling is zorgwekkend te noemen en anderzijds biedt het ook voor diegene die er mee te maken krijgen kansen om weer op zoek te gaan naar wat je bezig houdt, je eigen binnenwereld.  Dit vraagt een dialoog met jezelf en met iemand die de juiste vragen durft te stellen. Vragen die zich richten op het wezenlijke van jou als mens. Het gesprek tussen lichaam , ziel en geest. Ook het op zoek gaan naar bronnen die een geestelijke voeding kunnen zijn. Het kan de stilte zijn. Een bezoek aan een museum, werken aan of met kunst, muziek, enz. 

Ook Joke Hermsen gaat hier op in, in haar boek Kairos. Daarin beschrijft ze het spanningsveld tussen Chronos en Kairos, die ook in de Griekse Mythologie wordt genoemd. De chronostijd waarin we nu in deze maatschappij leven en worden geleid door de klok, vraagt om een balans die we vinden in de Kairos tijd. De sacrale tijd, waarin de plek is voor bezinning, voor creatie, voor troost en verstilling. Er is meer aandacht nodig voor de Homo-empathicus i.p.v. de Homo-economicus. Mensen moeten veranderen om toekomstige problemen aan te kunnen op o.a. ethisch, ecologisch en klimaatgebied.  De individuele crisis is voor mij een afspiegeling van de wereldwijde crisis, die ons dwingt om te veranderen. Ik heb daarin ook wel een goede hoop. De mens is altijd op zoek naar hoop en verlangen naar zichzelf. 

De betere toekomst ligt in het heden en het verleden, met de daarbij behorende nog niet gerealiseerde mogelijkheden voor de toekomst. Laten we ruimte geven voor de Kairotische knopen waarin de sacrale tijd de knopen legt in de seculiere/ chronische tijd. Daar waarin de knopen tekens zijn van een nieuwe verandering voor individu en de wereld waarin we leven. Laten we elkaar dan vragen gaan stellen om te ontdekken wat er in ons leeft en wat we te doen hebben. Dit i.p.v. doorgaan en spuien vanuit onvrede. Deze weg is helend voor mens en uiteindelijk voor alles!